Realitní podfond PREMIOT I

Správný realitní portfolio mix

Investiční strategie

Investičním cílem Realitního podfondu PREMIOT I je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména na základě investic do poskytování úvěrů, zápůjček a majetkových účastí, především v nemovitostních společnostech. Výnosy investic podfondu budou primárně plynout ze zhodnocení investic do účastí, z dividend a z úroků, odkupu a prodeje zajištěných pohledávek skrze společnosti, ve kterých má podfond účast.

Komerční budova – Hotel a kanceláře, zázemí F&B

Zaměření aktiv

Majetkové účasti, pohledávky, úvěry

Dosažený výnos za 8 měsíců

4,52 %

Aktuální hodnota PIA ke dni 31. 3. 2021

1,0452 Kč

Objem majetku fondu

160 947 000 Kč

Investiční horizont

4 roky

Jsme otevření a důvěryhodní

Klíčové informace o fondu

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Právní forma fondu

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Investiční zaměření

Realitní investice v ČR a EU

Investiční horizont klienta

Střednědobý

Cílová hodnota majetku

2 miliardy Kč

Emitovaný cenný papír

Prioritní investiční akcie (PIA)

Platba výnosů PIA

Po 3. roce

Frekvence úpisu PIA

Měsíčně

Odkupy IA

Měsíčně

Vstupní poplatek

Až 3 % z investované částky

Výstupní poplatek

0 % po 3 letech od úpisu

Správce fondu

AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241

Obhospodařovatel fondu

AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241

Administrátor fondu

AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241

Depozitářská banka fondu

Československá obchodní banka, a. s. IČO 000 01 350

Auditor fondu

APOGEO Audit, s.r.o. IČO 271 97 310

Roční odměna správce fondu

0,05 % z průměrné hodnoty aktiv fondu

Zdanění výnosu fondu

5 % z ročního zisku fondu

Zdanění akcionářů – FO

15 % při odkupu do tří let, 0 % při odkupu po třech letech

Minimální investice klienta

1 mil. Kč s výjimkou § 272 odst. 1. písmeno h) bod 1 a písmeno i) bod 1. ZISIF (ekvivalent 125 000,- EUR)

Aktuální projekt

Hotel Hungaria

Právě realizujeme projekt výstavby hotelového komplexu v Budapešti za 1,1 miliardy korun. Plánovaná stavba dle návrhu maďarské architektonické kanceláře S.A.M.O. roste na pozemku o velikosti 3 000 m². S celkovou podlahovou plochou 24 000 m², která je rozdělena na pět podzemních podlaží a šest nadzemních, jde o největší hotelový development v maďarském hlavním městě.

Čtyřhvězdičkový hotel s 303 pokoji, VIP apartmány, dvěma kongresovými halami a dalšími komerčními prostory bude stát ve čtvrti Zugló, kde sídlí řada mezinárodních společností. V přímém sousedství lokality mají sídlo například Siemens nebo BMW a velký kancelářský projekt tam navíc staví přední maďarský developer Wing. Společnost získala v červenci 2020 stavební povolení a nyní jedná s předním mezinárodním hotelovým řetězcem, který by měl komplex provozovat. Dokončení projektu se předpokládá v roce 2023.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem zaslání odpovědi na Váš dotaz. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro komunikaci s Vámi.
For security verification, please enter any random two digit number. For example: 12

Adresa :

PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.  IČO: 07943687
DIČ: CZ07943687
Jindřišská 901/5
110 00 Praha 1

Kontakty :

+420 220 770 088
+420 605 016 068
praha@premiotcapital.cz